Waarom een referendum?

Er woedt al jaren een weinig bevredigende discussie over het standbeeld. De emoties lijken hierbij steeds hoger op te lopen. Ik denk dat een referendum de beste manier is om de discussie te beslechten, om de volgende redenen:

  • Als inwoner word je uitgenodigd om een mening te vormen en zo je historisch en maatschappelijk bewustzijn te vergroten.
  • Je kunt jouw mening constructief uiten met een stem.
  • Er komt duidelijkheid over de mening van de Hoornse bevolking.

Deze volksraadpleging zou de discussie uiteindelijk democratisch kunnen afronden. Ik streef er naar dat we meer begrip krijgen voor elkaars mening over het standbeeld.

Informatievoorziening

In aanloop naar het referendum is de gemeente Hoorn wettelijk verplicht om de burger de mogelijkheid te geven om zich te verdiepen in het vraagstuk. Ik denk dat we daarvoor een website kunnen inrichten waarin columns, podcasts, debatten en filmbeelden overzichtelijk verzameld worden. Met deze informatie vindt er hopelijk een verdieping in het debat plaats. Een voorbeeld hiervan is de website van het West Fries Museum. Ik denk dat we deze nog verder uit kunnen breiden. 

Een referendum

Het raadgevend referendum kan tegelijk met de landelijke verkiezingen van maart 2021 plaatsvinden, als slotstuk van de door onze burgemeester aangekondigde stadsgesprekken. Een door de gemeenteraad gekozen referendumcommissie bepaalt wat de vraagstelling wordt en wat de mogelijke keuzes zijn. Het stembiljet zou er zoals op deze pagina is afgebeeld uit kunnen zien. Indien er gekozen wordt voor ‘een (creatieve) toevoeging aan het beeld’, is het misschien mogelijk om de inwoners te laten stemmen over ingezonden ideeën. In hoeverre het haalbaar is om de inwoners hier inspraak over te geven, is nog niet duidelijk.

Via deze link kunt u een interview lezen dat ik heb gegeven in Het Hoornse Nieuwsblad. Dit artikel legt verder uit waarom ik dit doe.